Valora la informació i els continguts de la seu electrònica de l'Agència Tributària de Catalunya

Opció 1
Opció 2
Opció 3
Opció 4
Opció 5

Consideres entenedor el llenguatge emprat?

Opció 1
Opció 2
Opció 3
Opció 4
Opció 5

Trobes la informació que cerques?

Opció 1
Opció 2
Opció 3
Opció 4
Opció 5

Valora la teva experiència en relació amb els tràmits de la seu

Opció 1
Opció 2
Opció 3
Opció 4
Opció 5

Fins a quin punt s’han complert les expectatives que tenies?

Opció 1
Opció 2
Opció 3
Opció 4
Opció 5

Per quin motiu no s’han complert les teves expectatives:

L’estructura i navegació per la seu electrònica
El funcionament dels tràmits i utilitats
La disconformitat amb la normativa tributària
Cap dels anteriors

Quina és la teva situació en relació amb la tramitació telemàtica?

Hi estic obligat/ada pel Decret 76/2020 de 4 d'agost d'Administració digital
No hi estic obligat/ada, però tramito telemàticament les meves presentacions
No hi estic obligat/ada i tramito presencialment
Desconec la meva situació personal sobre aquest tema (ns/nc)

Recomanaries a altres persones utilitzar la seu electrònica de l'ATC?

Opció 1
Opció 2
Opció 3
Opció 4
Opció 5
Opció 6
Opció 7
Opció 8
Opció 9
Opció 10
Opció 11

Indica la teva franja d’edat

18-30
31-45
46-65
>65
No responc

Amb quin gènere t’identifiques?

Home
Dona
No binari
No responc

Indica el teu nivell d’estudis

Educació infantil
Primària
Secundària (ESO)
Batxillerat
Formació professional (FP)
Universitaris
Ensenyaments de règim especial
No responc

Motiu habitual de l'accés a la seu

Professional
Particular
Indistint
No responc

OK

Gràcies per respondre l'enquesta.

La teva participació ens ajuda a millorar.

Hi ha més contingut
Idioma ca
Idioma es
Tancar